Izvještaji

Izvještaji za 2023 godinu:

– Cjeloviti izvještaj revizora – Download/Preuzimanje

– Sažetak revidiranih financijskih izvješ. – Download/Preuzimanje

– Izvještaj o događaju koji bitno utiče na fin. posl. – Download/Preuzimanje

– OEI Obrazac Godišnji – Download/Preuzimanje

– OEI Obrazac Polugodišnji – Download/Preuzimanje

Izvještaji za 2022 godinu:

– Cjeloviti izvještaj revizora – Download/Preuzimanje

– Sažetak revidiranih financijskih izvješ.- Download/Preuzimanje

– Izvještaj o događaju koji bitno utiče na fin. posl. – Download/Preuzimanje

– OEI Obrazac Godišnji – Download/Preuzimanje

– OEI Obrazac Polugodišnji – Download/Preuzimanje

Izvještaji za 2021 godinu:
– 
Cjeloviti izvještaj revizora – Download/Preuzimanje
– Sažetak revidiranih financijskih izvješ. – Download/Preuzimanje
– OEI Obrazac Polugodišnji – Download/Preuzimanje
– OEI Obrazac Godišnji – Download/Preuzimanje

Izvještaji za 2020 godinu:
– 
Cjeloviti izvještaj revizora – Download/Preuzimanje
– Sažetak revidiranih financijskih izvješ. – Download/Preuzimanje
– OEI Obrazac Polugodišnji – Download/Preuzimanje
– OEI Obrazac Godišnji – Download/Preuzimanje

Izvještaji za 2019 godinu:
– 
Cjeloviti izvještaj revizora – Download/Preuzimanje
– Sažetak revidiranih financijskih izvješ. – Download/Preuzimanje
– OEI Obrazac Polugodišnji – Download/Preuzimanje
– OEI Obrazac Godišnji – Download/Preuzimanje

Izvještaji za 2018 godinu:
– 
Cjeloviti izvještaj revizora – Download/Preuzimanje
– OEI Obrazac Polugodišnji – Download/Preuzimanje
– OEI Obrazac Godišnji – Download/Preuzimanje

Izvještaji za 2017 godinu:
– 
Cjeloviti izvještaj revizora – Download/Preuzimanje
– OEI Obrazac Polugodišnji – Download/Preuzimanje
– OEI Obrazac Godišnji – Download/Preuzimanje

Izvještaji za 2016 godinu:
Cjeloviti izvještaj revizora – Download/Preuzimanje
– OEI Obrazac Polugodišnji – Download/Preuzimanje
– OEI Obrazac Godišnji – Download/Preuzimanje

Izvještaji za 2015 godinu:
Cjeloviti izvještaj revizora – Download/Preuzimanje
– OEI Obrazac Polugodišnji – Download/Preuzimanje
– OEI Obrazac Godišnji – Download/Preuzimanje

Izvještaji za 2014 godinu:
Cjeloviti izvještaj revizora – Download/Preuzimanje
– OEI Obrazac Polugodišnji – Download/Preuzimanje
– OEI Obrazac Godišnji – Download/Preuzimanje

Izvještaji za 2013 godinu:
– Cjeloviti izvještaj revizora – Download/Preuzimanje
– OEI Obrazac Polugodišnji – Download/Preuzimanje
– OEI Obrazac Godišnji – Download/Preuzimanje