Vozila

Ovaj vid osiguranja je obvezno osiguranje vlasnika ili korisnika motornih vozila za odgovornost i štete pričinjene trećim osobama.

Prema zakonu vlasnici ili korisnici motornih vozila obvezni su sklopiti osiguranje od odgovornosti za štete prema trećim osobama pričinjene svojim motornim vozilom.

Koristeći motorno vozilo moguće je trećim osobama pričiniti više vrsta šteta kao što su:
– materijalne štete (oštećenje ili uništenje stvari)
– tjelesne ozljede
– smrtne posljedice i
– narušenje zdravlja

Sklapanjem police obveznog automobilskog osiguranja od odgovornosti kod Camelija osiguranja, u slučaju Vaše odgovornosti za štete učinjene trećim osobama isto će umjesto Vas platiti obeštećenje tim osobama ukoliko postoji Vaša krivnja za nastanak istih.

Pored osnovnog rizika iz AO u Camelija osiguranju možete na polici zaključiti I dopunske rizike :

– Nezgoda-osiguranje od nezgode za vozača i putnike uz osigurane svote po osobi za slučaj smrti ili slučaj trajnog invaliditeta,
– AO-Plus osiguranje od nezgode za vozača i putnika: dragovoljno osiguranje uz policu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti,
– Djelomično kasko osiguranje (KOMBINACIJE D).

Po ovoj vrsti kasko osiguranja predmet osiguranja mogu biti sve vrste motornih, priključnih, tračnih vozila, radnih strojeva, kao i od strane proizvođača tvornički ugrađena oprema za pojedinu marku, tip i model vozila te audio uređaji.

Moguće je ugovoriti potpuno i djelomično kasko osiguranje.

Potpuno kasko osiguranje se može ugovoriti s rizikom krađe i bez rizika krađe.

Pod potpunim kasko osiguranjem podrazumijevaju se svi rizici koji mogu prouzročiti oštećenje, uništenje ili nestanak predmeta osiguranja.

Djelomičnim kasko osiguranjem osigurani su samo posebno navedeni rizici i koji su grupirani po pojedinim kombinacijama:

Kombinacija A – Požar, udar groma, eksplozija, oluja, tuča, snježna lavina, pad zračne letjelice, pad ili udar nekog predmeta, poplava, bujica ili visoka voda.

Kombinacija D – Lom i oštećenje standardno ugrađenih stakala na motornom vozilu, osim stakala na svjetlima i zrcalima, kao i štete koje su nastale sudarom s divljači ili domaćim životinjama na standardno ugrađenim staklima na motornom vozilu, uključujući stakla na ogledalima i zrcalima.

Kombinacija M – osiguranje vozila za vrijeme mirovanja u zaključanoj garaži na mjestu koje je navedeno u polici od grupe rizika požara i krađe.

Kombinacija F – Troškovi vuče i izvlačenja, odnosno prijevoza osobnog vozila do najbliže radionice koja može obaviti privremeni ili konačni popravak ili do mjesta prebivališta odnosno sjedišta osiguranika ukoliko vozilo nije u voznom stanju zbog ostvarenja osiguranog slučaja ili kvara, prema računu osobe koja je pružila usluge vuče, izvlačenja, odnosno prijevoza vozila.

Kombinacija F+ – – Troškovi vuče i izvlačenja, odnosno prijevoza vozila (osim osobnog vozila) do najbliže radionice koja može obaviti privremeni ili konačni popravak ili do mjesta prebivališta odnosno sjedišta osiguranika ukoliko vozilo nije u voznom stanju zbog ostvarenja osiguranog slučaja ili kvara, prema računu osobe koja je pružila usluge vuče, izvlačenja, odnosno prijevoza vozila.

Kombinacija H – Oštećenja ili uništenja koja su nastala padom snijega ili leda s krova zgrade ili dijelova zgrade na vozilo.

Kombinacija I – Trošak najma osobnog ili teretnog vozila do 3.5 tone najveće dopuštene mase približno iste zapremine motora kao osigurano vozilo, a najviše do 2.000 ccm, ako je osigurano vozilo oštećeno od bilo kojeg rizika punog kasko osiguranja.

Kombinacija Z – Osiguranje vozila od šteta koje su nastale sudarom sa životinjama.