Prodajna mjesta

Unsko-sanski kanton

Centrala BIHAĆ

5.Korpusa broj 3
77000 Bihać – BIH
Tel. 00 387 37 224 110
Fax 00 387 37 228 436

BIHAĆ 1

Jablanska 301
77000 Bihać – BIH
Tel. 00 387 37 301 244
Fax 00 387 37 301 258

BIHAĆ 2

Bosanska br.19
77000 Bihać – BIH
Tel. 00 387 37 223 303
Fax 00 387 37 223 302

CAZIN

Hasana Mujezinovića bb
77220 Cazin – BIH
Tel. 00 387 37 513 618

Fax 00 387 37 514 788

KRUPA 1

Proleterska bb
77240 Bos.Krupa – BIH
Tel. 00 387 37 473 320
Fax 00 387 37 473 320

KRUPA 2

511 Slavne Brdske Brigade
77240 Bos.Krupa – BIH
Tel. 00 387 37 472 899
Fax  –

VELIKA KLADUŠA

Maršala Tita bb
77230 Velika Kladuša-BIH
Tel. 00 387 37 775 311
Fax 00 387 37 775 311

SANSKI MOST

Muse Ćazima Ćatića bb
79260 Sanski Most – BIH
Tel. 00 387 37 684 303
Fax 00 387 37 684 303

Kanton Sarajevo

Centrala SARAJEVO

Tešanjska 11
71000 Sarajevo – BIH
Tel. 00 387 33 275 670
Fax 00 387 33 219 569

SARAJEVO 1

Azize Šaćirbegović bb
71000 Sarajevo – BIH
Tel. 00 387 33 653 746
Fax 00 387 33 653 746

SARAJEVO 2

Kolodvorska 3
71000 Sarajevo – BIH
Tel. 00 387 33 646 016
Fax 00 387 33 646 016

SARAJEVO 3

Bulevar Meše Selimovića
71000 Sarajevo – BIH
Tel. 00 387 33 647 800
Fax 00 387 33 647 800

SARAJEVO 4

Put Života 12
71000 Sarajevo – BIH
Tel. 00 387 33 712 815
Fax 00 387 33 712 815

ILIDŽA

Ibrahima Ljubovića 50
71210 Ilidža – BIH
Tel. 00 387 33 627 657
Fax 00 387 33 627 657

VISOKO 1

Bakračeva 1
71300 Visoko – BIH
Tel. 00 387 32 734 861
Fax 00 387 32 734 861

VISOKO 2

Vrančeva 2(Gornje Rosulje)
71300 Visoko – BIH
Tel. 00 387 32 733 140
Fax 00 387 32 733 140

BREZA

Bosanska 44
71370 Breza – BIH
Tel. 00 387 32 783 744
Fax 00 387 32 783 744

Hercegovačko-neretvanski kanton

MOSTAR 1

Tekija 55
88103 Mostar – BIH
Tel. 00 387 36 576 023
Fax 00 387 36 576 023

MOSTAR 2

Bišće polje bb
88103 Mostar – BIH
Tel. 00 387 36 576 155
Fax 00 387 37 576 155

KONJIC

Omladinska 3
88400 Konjic – BIH
Tel. 00 387 36 725 710
Fax 00 387 36 725 710

JABLANICA

Darivalaca krvi br.6
88420 Jablanica – BIH
Tel. 00 387 36 752 199
Fax 00 387 36 751 199

Zeničko-dobojski kanton

Centrala ZENICA

Safet bega Bašagića bb
72000 Zenica – BIH
Tel. 00 387 32 402 644
Fax 00 387 32 402 644

ZENICA

Aske Borića 17
72000 Zenica – BIH
Tel. 00 387 32 409 360
Fax 00 387 32 409 360

JELAH

Braće Kotorić bb
74264 Jelah – BIH
Tel. 00 387 32 663 980
Fax 00 387 32 663 980

TEŠANJ

Bulevar kralja Tvrtka
74260 Tešanj – BIH
Tel. 00 387 32 652 045
Fax 00 387 32 652 045

MAGLAJ

Viteška bb
74250 Maglaj – BIH
Tel. 00 387 32 609 910
Fax 00 387 32 609 910

DOBOJ JUG

Matuzići bb
74203 Doboj jug- BIH
Tel. 00 387 32 691 423
Fax 00 387 32 691 423

FOJNICA

ZAVNOBIH-a bb
71270 Fojnica – BIH
Tel. 00 387 30 831 262
Fax 00 387 30 831 262

Kakanj

Branilaca bb
72240 Kakanj
Tel. 00 387 61 935 672
Tel 00 387 62 722 263

Tuzlanski kanton

Centrala TUZLA

Stupine B1/II
75000 Tuzla – BIH
Tel. 00 387 35 246 091
Fax 00 387 35 246 091

SREBRENIK

Bosanskih Branilaca bb
75350 Srebrenik – BIH
Tel. 00 387 35 644 720
Fax 00 387 35 644 720

GRADAČAC

H.K. Gradaševića bb
76250 Gradačac – BIH
Tel. 00 387 35 818 437
Fax 00 387 35 818 437

ŽIVINICE

Oslobođenja bb
75270 Živinice – BIH
Tel. 00 387 35 773 981
Fax 00 387 35 773 981

GRAČANICA

Bosanski Kulturni centar
75320 Gračanica – BIH
Tel. 00 387 35 700 641
Fax 00 387 35 700 641

GRAČANICA 2

Gradski pasaž 20
75320 Gračanica – BIH
Tel. 00 387 61 843 837
Fax 

ŽIVINICE 2

Prva ulica br. 73
75270 Živinice – BIH
Tel. 00 387 61 840 823
Fax 

ŽIVINICE 3

II ulica broj 18
75270 Živinice – BIH
Tel. 00 387 62 447 080
Fax 

ŽIVINICE 4

Prva ulica bb
75270 Živinice – BIH
Tel. 00 387 61 840 823
Fax 

KALESIJA

Dubnica bb
75260 Kalesija
Tel. 00 387 35 632 128
Fax 00 387 35 632 128

KALESIJA 2

Senada Požegića 3
75260 Kalesija
Tel. 00 387 35 630 016
Tel 00 387 35 630 016

LUKAVAC

Ul. Žrtava genocida Srebrenice 6
75300 Lukavac – BIH
Tel. 00 387 61 881 077

KLADANJ

Đozića sokak bb
75280 Kladanj
Tel. 00 387 61 138 972
Fax 

DOBOJ ISTOK

Brijesnica bb
74206 Doboj Istok – BIH
Tel. 00 387 35 722 767
Fax 00 387 35 722 767

Srednjobosanski kanton

DONJI VAKUF

14. Septembra
70240 Donji Vakuf
Tel. 00 387 30 205 066
Fax 00 387 30 205 066

Brčko distrikt

Centrala BRČKO

Ljudevita Gaja br.2
76101 Brčko – BIH
Tel. 00 387 49 233 300
Fax 00 387 49 233 301

BRČKO

Gornji Rahić
76101 Brčko – BIH
Tel. 00 387 61 664 513
Fax

Republika Srpska

Odgovorno lice za zastupanje u RS-u
Direktor filijale - Vera Savanović

Centrala BANJA LUKA

Ive Lole Ribara 4
78000 Banja Luka – BIH
Tel. 00 387 51 229 700
Fax 00 387 51 215 701

DOBOJ

Kneza Miloša 30Č
74101 Doboj – BIH
Tel. 00 387 53 250 357
Fax 00 387 53 250 357

PRIJEDOR

Vožda Karađorđa 8
79101 Prijedor – BIH
Tel. 00 387 52 225 507
Fax 00 387 52 225 507

DERVENTA

Njegoševa bb
74400 Derventa – BIH
Tel. 00 387 53 250 915
Fax 00 387 53 250 915

TREBINJE

Hercegnovska br. 33
89000 Trebinje – BIH
Tel. 00 387 59 490 171
Fax 00 387 59 490 171