Bihać – Glavna direkcija


Adresa: 5.Korpusa broj 3
Grad: 77000, Bihać
Telefon: 00 387 37 224 110
Fax: 00 387 37 228 436

Tehnički pregledi Bihać


Adresa: Jablanska 301
Grad: 77000, Bihać
Telefon: 00 387 37 301 244
Fax: 00 387 37 301 258

Bihać Centar


Adresa: Bosanska br.9
Grad: 77000, Bihać
Telefon: 00 387 37 223 303
Fax: 00 387 37 223 302

Tehnički pregledi Cazin


Adresa: Hasana Mujezinovića bb
Grad: 77220, Cazin
Telefon: 00 387 37 513 618
Fax: 00 387 37 514 788

Krupa 1


Adresa: Proleterska bb
Grad: 77240, Bos.Krupa
Telefon: 00 387 37 473 320
Fax: 00 387 37 473 320

Krupa 2


Adresa: 511 Slavne Brdske Brigade
Grad: 77240, Bos.Krupa
Telefon: 00 387 37 472 899

Velika Kladuša


Adresa: Maršala Tita bb
Grad: 77230, Velika Kladuša
Telefon: 00 387 37 775 311
Fax: 00 387 37 775 311

Sanski Most


Adresa: Muse Ćazima Ćatića bb
Grad: 79260, Sanski Most
Telefon: 00 387 37 684 303
Fax: 00 387 37 684 303

Centrala Sarajevo


Adresa: Tešanjska 11
Grad: 71000, Sarajevo
Telefon: 00 387 33 275 670
Fax: 00 387 33 219 569

Sarajevo 1


Adresa: Azize Šaćirbegović bb
Grad: 71000, Sarajevo
Telefon: 00 387 33 653 746
Fax: 00 387 33 653 746

Sarajevo 2


Adresa: Kolodvorska 3
Grad: 71000, Sarajevo
Telefon: 00 387 33 646 016
Fax: 00 387 33 646 016

Sarajevo 3


Adresa: Bulevar Meše Selimovića
Grad: 71000, Sarajevo
Telefon: 00 387 33 647 800
Fax: 00 387 33 647 800

Sarajevo 4


Adresa: Put Života 12
Grad: 71000, Sarajevo
Telefon: 00 387 33 712 815
Fax: 00 387 33 712 815

Ilidža


Adresa: Ibrahima Ljubovića 50
Grad: 71210, Ilidža
Telefon: 00 387 33 627 657
Fax: 00 387 33 627 657

Visoko 1


Adresa: Bakračeva 1
Grad: 71300, Visoko
Telefon: 00 387 32 734 861
Fax: 00 387 32 734 861

Visoko 2


Adresa: Vrančeva 2(Gornje Rosulje)
Grad: 71300, Visoko
Telefon: 00 387 32 733 140
Fax: 00 387 32 733 140

Breza


Adresa: Bosanska 44
Grad: 71370, Breza
Telefon: 00 387 32 783 744
Fax: 00 387 32 783 744

Mostar 1


Adresa: Tekija 55
Grad: 88103, Mostar
Telefon: 00 387 36 576 023
Fax: 00 387 36 576 023

Mostar 2


Adresa: Bišće polje bb
Grad: 88103, Mostar
Telefon: 00 387 36 576 155
Fax: 00 387 37 576 155

Konjic


Adresa: Omladinska 3
Grad: 88400, Konjic
Telefon: 00 387 36 725 710
Fax: 00 387 36 725 710

Jablanica


Adresa: Darivalaca krvi br.6
Grad: 88420, Jablanica
Telefon: 00 387 36 752 199
Fax: 00 387 36 751 199

Centrala Zenica


Adresa: Safet bega Bašagića bb
Grad: 72000, Zenica
Telefon: 00 387 32 402 644
Fax: 00 387 32 402 644

Zenica


Adresa: Aske Borića 17
Grad: 72000, Zenica
Telefon: 00 387 32 409 360
Fax: 00 387 32 409 360

Jelah


Adresa: Braće Kotorić bb
Grad: 74264, Jelah
Telefon: 00 387 32 663 980
Fax: 00 387 32 663 980

Tešanj


Adresa: Bulevar kralja Tvrtka
Grad: 74260, Tešanj
Telefon: 00 387 32 652 045
Fax: 00 387 32 652 045

Maglaj


Adresa: Viteška bb
Grad: 74250, Maglaj
Telefon: 00 387 32 609 910
Fax: 00 387 32 609 910

Doboj Jug


Adresa: Matuzići bb
Grad: 74203, Doboj jug
Telefon: 00 387 32 691 423
Fax: 00 387 32 691 423

Fojnica


Adresa: ZAVNOBIH-a bb
Grad: 71270, Fojnica
Telefon: 00 387 30 831 262
Fax: 00 387 30 831 262

Centrala Tuzla


Adresa: Stupine B1/II
Grad: 75000, Tuzla
Telefon: 00 387 35 246 091
Fax: 00 387 35 246 091

Srebrenik


Adresa: Bosanskih Branilaca bb
Grad: 75350, Srebrenik
Telefon: 00 387 35 644 720
Fax: 00 387 35 644 720

Gradačac


Adresa: H.K. Gradaševića bb
Grad: 76250, Gradačac
Telefon: 00 387 35 818 437
Fax: 00 387 35 818 437

Živinice


Adresa: Oslobođenja bb
Grad: 75270, Živinice
Telefon: 00 387 35 773 981
Fax: 00 387 35 773 981

Gračanica


Adresa: Bosanski Kulturni centar
Grad: 75320, Gračanica
Telefon: 00 387 35 700 641
Fax: 00 387 35 700 641

Doboj Istok


Adresa: Brijesnica bb
Grad: 74206, Doboj Istok
Telefon: 00 387 35 722 767
Fax: 00 387 35 722 767

Centrala Brčko


Adresa: Ljudevita Gaja br.2
Grad: 76101, Brčko
Telefon: 00 387 49 233 300
Fax: 00 387 49 233 301

Brčko


Adresa: Gornji Rahić
Grad: 76101, Brčko
Telefon: 00 387 61 664 513
Fax:

Republika Srpska

Centrala Banja Luka

Direktor filijale – Vera Savanović

Adresa: Ive Lole Ribara 4
Grad: 78000, Banja Luka
Telefon: 00 387 51 229 700
Fax: 00 387 51 215 701

Derventa


Adresa: Njegoševa bb
Grad: 74400, Derventa
Telefon: 00 387 53 250 915
Fax: 00 387 53 250 915

Doboj


Adresa: Kneza Miloša 30
Grad: 74101, Doboj
Telefon: 00 387 53 250 357
Fax: 00 387 53 250 357

Prijedor


Adresa: Vožda Karađorđa 8
Grad: 79101, Prijedor
Telefon: 00 387 52 225 507
Fax: 00 387 52 225 507