Osobe

Osiguranje osoba

Putničko zdravstveno osiguranje 

Putničko zdravstveno osiguranje namjenjeno je isključivo za osobe koje putuju van granica Bosne i Hercegovine, a posebno prilagođeno onima koje zbog različitih potreba ( posao, turistička putavanja i dr. ) često odlaze u inostranstvo.

Osiguranje od posljedica nesretnog  slučaja- Nezgode

Nezgoda je svaki iznenadni i od volje osobe, nezavisni događaj,koji djelujući uglavnom spolja i naglo na tijelo ima za posljedicu njegovu smrt ili narušavanje zdravlja ,bilo kao potpuni ili djelimični trajni gubitak opšte radne sposobnost (invaliditet), ili kao prolaznu nesposobnost za koju je neophodna pomo? ljekara.