AO Šteta

Šteta auto odgovornosti

Prometna nezgoda s vozilom registrovanim u BiH

U slučaju prometne nezgode s drugim vozilom vaš odštetni zahtjev podnosite društvu za osiguranje kod kojega je osoba odgovorna za nezgodu osigurana od automobilske odgovornosti.

Ako je Vaše vozilo osigurano kod D.D. za osiguranje Camelija Bihać, u slučaju sudara s drugim vozilom BiH registracijske oznake, gdje vi niste skrivili nezgodu, a rađen je očevid od strane prometne policije, prijavu štete i podnošenje vašeg odštetnog zahtjeva izvršite u najbližoj poslovnici Camelija osiguranja . Camelija osiguranje će izvršiti obradu zahtjeva ukoliko je vozilo odgovorno za štetu osigurano kod Camelija osiguranja d.d.

U protivnom, vaš zahtjev će biti proslijeđen na obradu društvu za osiguranje kod kojega je osoba odgovorna za nezgodu osigurana.

Kako bi vaš odštetni zahtjev obradili u najkraćem roku, molimo vas da uz uredno popunjen obrazac prijave štete, predate i slijedeću dokumentaciju:

  • kopiju saobraćajne dozvole,
  • kopiju vozačke dozvole,
  • Europski izvještaj o nezgodi,
  • policijski zapisnik (zajedno sa skicom lica mjesta, izjavama, fotografijama itd.),
  • zapisnik o alkotestiranju,
  • broj računa osiguranika odnosno oštećenika i naziv banke u kojoj je isti otvoren,
  • originalnu punomoć za naplatu štete ako je korisnik prava iz osiguranja različit od oštećenog (npr. vlasnika vozila),
  • medicinsku dokumentaciju (kod nematerijalne štete),
  • prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka itd.

Vozila sa inozemnim registarskim pločicama

Ukoliko je prometnu nezgodu skrivio vozač vozila inozemne registracije sudionici su dužni postupati na jednak način kao da se radi o domaćem vozilu, osim što od vozača inozemnog vozila treba zatražiti kopiju njegove zelene karte, a ukoliko vozač nije u posjedu kopije svakako se pobrinite da ju dobijete, jer će vam upravo taj dokument olakšati bar onaj početni postupak utvrđivanja nadležnog osiguravatelja. Ova isprava je ključni dokument temeljem kojeg ostvarujete pravo na naknadu štete, pogotovo ako strani sudionik dolazi iz neke od zemalja koja nije članica Europske Unije (npr. Švicarske, Norveške ili Island).

Oštećena osoba svoj zahtjev za naknadu štete podnosi Birou zelene karte BiH. Budući da Biro nema vlastitu službu za obradu međunarodnih šteta tu je svoju ovlast prenio na članice tj. osiguravajuća društva koja se bave poslovima obveznog osiguranja automobilske odgovornosti. To znači da se odštetni zahtjev možete podnijeti i izravno osiguravajućem društvu koje će Vas informirati o daljnjem tijeku postupka.

Sudar u inozemstvu

U slučaju nezgode u inozemstvu preporuka je pozvati policiju, osim ako je praksa u državi nastanka nezgode takva da policija ne izlazi na mjesto nezgode (nezgoda s manjom imovinskom štetom). Preporučujemo da fotografirate položaj vozila i mjesto prometne nezgode iz veće i neposredne udaljenosti kao i tragove kočenja, otpalih krhotina na kolniku, oštećenja na vozilima i sl. U ovom slučaju savjetujemo da zajedno s drugim sudionikom ili sudionicima popunite i potpišete Europsko izvješće o nezgodi, tj. da razmijenite podatke o osiguranju.

Po povratku u Bosnu i Hercegovinu, ukoliko niste postavili vaš odštetni zahtjev u državi nastanka prometne nezgode, obratite se Birou zelene karte BiH (Derviša Numića 7 Sarajevo) ili svome osiguratelju, čije će vam stručne službe dati potrebne savjete oko podnošenja odštetnog zahtjeva.