O nama

Osnovni podaci

Naziv Društva: D.D. za osiguranje Camelija Bihać

Sjedište Društva: Bihać, Ulica V korpusa br.3.

Telefon: + 387 (0)37 224 110

Fax: + 387 (0)37 228 436

Web stranica: https://www.camelija-osiguranje.com

E-mail: info@camelija-osiguranje.com

Godina osnivanja: 1994.

Identifikacijski broj: 4263232820000

Broj i datum upisa u registar Agencije za nadzor osiguranja F BiH:
1.0-021-18/98R od 30.11.1998.
1.0.-059-800/07 od 20.07.2007.

Broj i datum upisa u registar kod Komisije za vrijednosne papire F BiH:
03-19-21/01 od 01.02.2001.
03/1-19-95/15 od 21-05-2015.

Broj i datum upisa u sudski registar:
U/I-82/94 od 27.06.1994. / 017-0-Reg-15-000362 od 16.6.2015.
                                                     
017-0-Reg-16-000375 od 07.6.2016.

Organi Društva

Uprava
  • Mensur Čavkić ( Direktor )
  • Nermin Žutić (Izvršni Direktor )
  • Lana Hadžić (Izvršni Direktor )
Nadzorni odbor
  • Ifeta Hadžiabdić ( Predsjednik )
  • Safeta Hrnjica ( Član )
  • Muhamed Hodžić ( Član )
Odbor za reviziju
  • Amna Čavkić ( Predsjednik )
  • Ramiza Hasanagić( Član )
  • Arnela Čavkić-Hodžić ( Član )

D.D. za osiguranje Camelija Bihać

DD za osiguranje ”CAMELIJA” Bihać je privredno društvo čiji početak rada je vezan za poslijeratno razdoblje, odnosno za početak 1995.godine, i to na Unsko–sanskom kantonu. U ovim prvim poslijeratnim godinama poslovi osiguranja isključivo su bili osiguranje automobilske odgovornosti .
Kako se u proteklim godinama rada zahtjevalo stalno praćenje zahtjeva na tržištu osiguranja, proizišla je potreba širenja obima poslova na druge vidove osiguranja, ali i na druga područja osim USK-a.

Danas ovo društvo, osim poslova obaveznog osiguranja motornih vozila od autoodgovornosti, obavlja i poslove kasko osiguranja motornih vozila, imovinska osiguranja, osiguranja osoba od posljedica nezgode i putno zdravstveno osiguranje , osiguranje transporta –kargo i osiguranje od vozarske odgovornosti , kao i različita osiguranja od odgovornosti.
Teritorijalno je rasprostranjeno u šest Kantona-županija FBiH, u gotovo svim značajnijim mjestima , te na teritoriji Distrikta Brčko i Republike Srpske.U Banja Luci osnivanje Filijale započeto još polovinom 2006. godine, ali je proces okončan dobijanjem RJEŠENJA Agencije za osiguranje Republike Srpske broj 21/06 dana 12.06.2008.god.

DD za osiguranje ”CAMELIJA” d.d. registrirana je shodno propisima koji reguliraju oblast osiguranja za obavljanje poslove NEŽIVOTNIH OSIGURANJA. Poslove osiguranja obavlja preko svojih vlastitih poslovnih jedinica, sa više od 100 zaposlenih radnika,i posredstvom zastupnika osiguranja – pojedinaca i agencija. 

Prema visini portfelja društvo je rangirano kao društvo manje veličine, ali je prema stabilnosti fondova , u rangu najstabilnijih osiguravajućih društava.