Osiguranje od odgovornosti vozara za robu primljenu na prijevoz u cestovnom prometu

Osiguranje od odgovornosti vozara za robu primljenu na prijevoz u cestovnom prometu

Osiguranje od odgovornosti vozara za robu primljenu na prijevoz u cestovnom prometu pokriva odgovornost osiguranika za štete na pošiljkama primljenim na prevoz u cestovnom prometu, između mjesta na teritoriji Bosne i Hercegovine ( domaći cestovni promet ) ili između mjesta na teritoriji više država – van BiH (međunarodni cestovni promet).

     Osiguranje od vozarske odgovornosti mogu zaključiti

  • profesionalni prevoznici kojima je obavljanje prevoza osnovna djelatnost
  • prevoznici u okviru druge djelatnosti koji ispunjavaju uslove propisane za obavljanje prevoza

 Ovim osiguranjem pružamo pokriće zakonske odgovornosti osiguranika kao prevoznika za dokazani potpuni ili djelomični fizički gubitak i oštećenje robe preuzete na prevoz, te za zakašnjenje u isporuci stvari stvarno preuzetih na prevoz uz odgovarajuću prevoznu ispravu, iz koje je vidljiva vrsta i količina robe preuzete na prevoz .

Prevoznik može osigurati svoju odgovornost za potpuni ili djelomični gubitak ili oštećenje , samo na određenim pošiljkama ili isključiti iz osiguranja pokriće za neke pošiljke, uz uvjet da se to osiguranje navede u polici osiguranja i da prevoznik vodi posebnu evidenciju o tim pošiljkama.

  • Ovim osiguranjem nije pokrivena odgovornost vozara za štete na pošiljkama koje su njegovo vlasništvo.

     Obim pokrića

Po važećim Uslovima za osiguranje od vozarske odgovornosti prevoznik može u ”Camelija D.D.” ugovoriti pokriće odgovornost iz osnova prevozničke djelatnosti zbog gubitaka i oštećenje robe u prijevozu, ako do gubitka ili oštećenja doće usljed sljedećih rizika :

  • ”OSNOVNI RIZICI ” – pokriće ”A”- saobraćajne nezgode prevoznog sredstva, požar i eksplozije, elementarne nepogode (grom,oluja,prolom oblaka,grad, bujica, snježne mećave, odron zemlje, i sl) neisporuke,razbojništva ili kraće robe iz zatvorenog prevoznog sredstva,ako je takav čin posljedica nezgode,požara,eksplozije ili elementarnih nepogoda, otimačine, protivpravnog oduzimanja ili krađe prevoznog sredstva sa robom

  • “SVI RIZICI ” – pokriće ”B ” – pored ”osnovnih” pokriveni i ”dopunski ” rizici – lom i oštećenje robe koja se nalazi u transportnoj ambalaži i one robe koja ne zahtjeva transportnu ambalažu, lom i oštećenje lako lomljive robe, rasipanje i curenje sipljive odnosno tekuće robe usljed cjepanja, loma ili perforacije transportne i originalne ambalaže, kvara ili smrzavanja robe do kojeg dođe usljed vanrednih vanjskih uslova, i drugih vanrednih vanjskih uzroka, koji moraju biti određeni pojedinačnim ugovorom ili policom osiguranja

     Premija osiguranja

  • Visina premije ovisi od ugovorene sume osiguranja –limita pokrića, te ostvarenog prihoda od vozarina (za pravne osobe) ili od tonaže ( fizičke osobe i pravne osobe sa manjim brojem vozila ).