Imovina

Osiguranje Imovine

Vaša imovina je izložena djelovanju različitih opasnosti. Kako ih niste u mogućnosti predvidjeti, niti spriječiti njihov negativan uticaj , zaključenjem POLICE OSIGURANJA IMOVINE možete ublažiti njihove posljedice.
Kvalitetnim osiguranjem bićete u prilici da nastavite poslovanje Vaše firme ili da ublažite posljedice šteta na Vašoj ličnoj imovini .
Dioničko društvo za osiguranje ”Camelija” Bihać,pruža mogućnosti osiguranja Vaših kuća,stanova, poslovnih prostora ,stvari domaćinstva ,opreme, zaliha u poslovnim objektima, i dr. osiguranja.

Imovinska osiguranja razvrstana su po vrstama na :