Ponude osiguranja

Osiguranje od Automobilske odgovornosti

Ovaj vid osiguranja je obvezno osiguranje vlasnika ili korisnika motornih vozila za odgovornost i štete pričinjene trećim osobama.

Osiguranje Imovine

Pružamo mogućnosti osiguranja Vaših kuća, stanova, poslovnih prostora, stvari domaćinstva, opreme, zaliha u poslovnim objektima i dr. osiguranja.

Putničko zdravstveno Osiguranje

Putničko zdravstveno osiguranje namjenjeno je isključivo za osobe koje putuju van granica Bosne i Hercegovine, a posebno prilagođeno osobama koje često odlaze u inostranstvo.

Kasko Osiguranje

Kasko osiguranje cestovnih vozila – auto – kasko – isključivo je dobrovoljno osiguranje koje pokriva štete na motornim vozilima i u slučaju kada je osiguranik kriv za nezgodu.

Osiguranje robe u transportu

Osiguranje robe u prijevozu smatra se transportnim osiguranjem u okviru kojeg izdvajamo grupu osiguranja Osiguranje robe u kopnenom prijevozu.

Osiguranje od nesretnog slučaja

Osiguranje od nezgoda obuhvata dobrovoljna osiguranja osoba, ali i obavezno osiguranje kao što je osiguranje putnika u javnom prijevozu.

CAMELIJA OSIGURANJE D.D.

D.D. za osiguranje ”CAMELIJA” Bihać je privredno društvo čiji početak rada je vezan za poslijeratno razdoblje, odnosno početak 1995.god., i to na Unsko–sanskom kantonu. U ovim prvim poslijeratnim godinama poslovi osiguranja isključivo su bili osiguranje automobilske odgovornosti.

Kako se u proteklim godinama rada zahtijevalo stalno praćenje zahtjeva na tržištu osiguranja, proizišla je potreba širenja obima poslova na druge vidove osiguranja, ali i na druga područija osim USK-a.

Danas ovo društvo, osim poslova obaveznog osiguranja motornih vozila od autoodgovornosti obavlja i poslove: kasko osiguranja motornih vozila, osiguranja imovine od požara i prirodnih sila, osiguranja osoba od posljedica nezgode, kao i putno zdravstveno osiguranje, osiguranje transporta – kargo i osiguranje od vozarske odgovornosti, te druge vrste osiguranja od opće odgovornosti i odgovornosti iz djelatnosti.

Društvo je teritorijalno rasprostranjeno u šest Kantona-županija FBiH, u gotovo svim značajnijim mjestima , te na teritoriji Distrikta Brčko i Republike Srpske gdje je u Banja Luci osnivanje Filijale započeto još 03.05.2006.god. RJEŠENJEM Agencije za osiguranje Republike Srpske broj 21/06 dana 12.06.2008.god., okončan je ovaj proces te je izdato odobrenje za osnivanje filijale u RS-u, u djelatnosti neživotnih osiguranja.

DD za osiguranje ”CAMELIJA” Bihać registrirano je u skladu sa novim propisima koji reguliraju oblast osiguranja za obavljanje poslove svih vrsta NEŽIVOTNIH OSIGURANJA i to preko svojih vlastitih poslovnih jedinica – njih 50, sa oko 130 zaposlenih radnika, ali i preko velikog broj zastupnika pojedinaca i agencija.

Prema visini portfelja (ostvarenom premijskom prihodu) ”CAMELIJA” d.d. je rangirana kao društvo manje veličine, ali je zato prema stabilnosti fondova, u rangu najstabilnijih osiguravajućih društava.

Kontaktiraj Nas

Camelija osiguranje d.d.
5.Korpusa broj 3
77000 Bihać - BIH
Tel. 00 387 37 224 110
Fax 00 387 37 228 436
E-mail info@camelija-osiguranje.com

Imate pitanje ?