Prošireno osiguravajuće pokriće od odštetne zahtjeva lica koja se ne smatraju trećim licima – AO PLUS

AO PLUS

Zbog činjenice da se vozač motornog vozila po zakljućenoj polici osiguranja od automobilske odgovornosti ne smatra trećim licem, te da u slučaju saobraćajne nezgode nema pravo na obeštećenje, nudimo mogućnost zaključenja osiguranja AO-plus- proširenog osiguravajućeg pokrića za odštetene zahtjeve VOZAČA motornog vozila ,u slučaju njegove krivnje za nezgodu.

     Obim pokrića

  • Zaključenjem police AO-plus ” Camelija D.D.” se obavezuje nadoknaditi štetu, koju zbog tjelesnih povreda pretrpi korisnik prilikom upravljanja motornim vozilom, i to u slučaju njegove krivice, za nastalu saobraćajnu nezgodu .
  • U slučaju nezgode sa smrtnom posljedicom za korisnika- smrt vozača, šteta se nadoknaćuje njegovim nasljednicima.
  • Suma pokrića iznosi 50.000 KM i predstavlja gornju granicu obaveze ”Camelija D.D.” za sva davanja po jednom osiguranam slučaju, bez obzira na vrstu motornog vozila za koje se zaključuje ovo osiguranje.
  • U slučaju smrti vozača motornog vozila od posljedica ostvarenja osiguranog slučaja, novčana naknada troškova sahrane prema mjesnim običajima iznosi najviše do 5.000 KM.

     Premija osiguranja

Premija osiguranja za prošireno pokriće ( AO plus ) utvrđuje se od iznosa premije osnovnog osiguranja od automobilske odgovornosti umanjene za bonus, odnosno uvećana za malus ,i to primjenom stope od :

  • 5 % – za teretna vozila , autobuse i vučna vozila
  • 10% – za sve ostale grupe vozila za koje je moguće zaključiti prošireno pokriće