Transport Robe

Osiguranje robe u transportu

Osiguranje robe u prijevozu smatra se transportnim osiguranjem u okviru kojeg zbog trenutno najveće zastupljenosti izdvajamo grupu osiguranja:

  • 07.03. Osiguranje robe u cestovnom prijevozu

DD za osiguranje ”CAMELIJA” u skladu sa Uslovima za osiguranje robe u cestovnom prevozu pruža pokriće za osiguranje pošiljaka u domaćem i međunarodnom prijevozu, i to od gubitaka i oštećenja usljed osiguranih rizika.Pod pošiljkom se smatra svaka stvar koja je predmet prevoza, a čija je prometna vrijednost određena ili odrediva.Pod pošiljkom se smatraju i vozila i strojevi koji se djelomično kreću na vlastitim točkovima.

Po Uslovima za osiguranje robe u cestovnom prevozu mogu se osiguravati i vozila i strojevi koji se cijelom relacijom, ili dijelom osigurane relacije, kreću na vlastitim točkovima, u uslovima kada se osiguranje takvih vozila i strojeva ne može obuhvatiti redovnim imovinskim osiguranjem.U tom slučaju se pojedinačnim ugovorom o osiguranju ili policom osiguranja preciziraju uvjeti za takva vozila i strojeve .

Predmet osiguranja su pošiljke u domaćem i međunarodnom prijevozu, a osiguravaju se od gubitaka i oštećenja usljed rizika kojima su izložene za vrijeme prevoza i to :

  • OSNOVNIH RIZIKAsaobraćajne nezgode prevoznog sredstva, požar i eksplozije, elementarne nepogode (grom,oluja,prolom oblaka,grad, bujica, snježne mećave, odron zemlje, i sl) neisporuke,razbojništva ili krađe robe iz zatvorenog prevoznog sredstva,ako je takav čin posljedica nezgode,požara,eksplozije ili elementarnih nepogoda, otimačine, protivpravnog oduzimanja ili krađe prevoznog sredstva sa robom
  • DOPUNSKIH RIZIKApored ”osnovnih” pokriveni i rizici – lom i oštećenje robe koja se nalazi u transportnoj ambalaži i one robe koja ne zahtjeva transportnu ambalažu, lom i oštećenje lako lomljive robe, rasipanje i curenje sipljive odnosno tekuće robe usljed cjepanja, lom ili perforacija transportne i originalne ambalaže, kvar ili smrzavanje robe do kojeg dođe usljed vanrednih vanjskih uslova, i drugih vanrednih vanjskih uzroka
  • POSEBNIH RIZIKAoštećenja etiketa robe, bez obzira na uzrok tog oštećenja, bombaža,kvarenja mesa,kvarenja mesa i povrća, kvarenja južnog voća, samozapaljenja robe ,odmrzavanja robe, eksplozija, ostali rizici po želji osiguranika – bez obzira na uzrok istih. Osiguranje od posebnih rizika ugovara se po posebnim uslovima ili uslovima koja se utvrde ugovorom ili policom o osiguranju.

Ako u pojedinačnom ugovoru o osiguranju ili polici osiguranja nisu navedeni rizici od kojih se roba osigurava, smatra se da je roba osigurana samo od ”OSNOVNIH RIZIKA” .
Ako je osiguranje zaključeno ” PROTIV SVIH RIZIKA”, smatra se, da je roba osigurana od osnovnih i dopunskih rizika.
Osiguranje od ”POSEBNIH RIZIKA ” može se ugovoriti samo ako je pojedinačnim ugovorom ili policom o osiguranju ugovoreno i osiguranje ” PROTIV SVIH RIZIKA”.

PREMIJA se utvrđuje u ovisnosti od vrste osiguranog rizika ( ”OSNOVNI ”, ”SVI RIZICI”,POSEBNI RIZICI”) , od limita pokrića –sume osiguranja, primjenom premijske stope na osnovicu koju čini bilo kao zbir svih ulaznih ili svih izlaznih faktura, ili kao zbir svih ulaznih faktura i izlaznih faktura umanjen za 50 %.

U našoj ponudi TRASNPORTNIH KARGO osiguranja u cestovnom prevozu izdvajamo mogućnost:

  • osiguranja robe u prijevozu po pojedinačnoj pošiljci
  • osiguranje za sve pošiljke u vlasništvu osiguranika