Putničko Zdravstveno Osiguranje

Prijava štete putnog zdravstvenog osiguranja

Ako tražite liječničku pomoć u inozemstvu, pokažite liječniku policu. Upozorite ga na uvjete osiguranja te da poslovnice Coris-a u svijetu posluju 24 sata na dan. Većina liječnika je upoznata sa procedurom koja slijedi.

U slučaju da se radi o lakoj bolesti ili nezgodi, gdje troškovi iznose do 250 €, može se dogoditi da pojedini liječnik ne želi preuzeti Coris policu kao sredstvo garancije plaćanja. U tom slučaju molimo Vas da sami platite, a ako niste u mogućnosti kontaktirajte telefonom ili fax-om Coris d.o.o.

Pri pozivu se morate identificirati:

  • brojem police i svojim podacima,
  • trenutnom adresom, brojem telefona, fax-a ili e-mail i
  • navesti vrstu bolesti i pomoć koju trebate.

U slučaju da se radi o težoj bolesti ili nezgodi, odnosno ako su troškovi veći od 250 €, obvezno pozovite osobno ili putem rodbine i prijatelja (ili će to učiniti bolnica u najtežim slučajevima) poslovnicu Coris d.o.o u sjedištu Pariza.

Ukoliko sami plaćate troškove, molimo Vas da uzmete svu originalnu medicinsku dokumentaciju i potvrđeni račun te nakon povratka s putovanja dostavite u jednu od poslovnica Camelija osiguranja d.d.