Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja-nezgode

Osiguranje osoba od posljedica nezgode

Nezgoda je svaki iznenadni i od volje osobe, nezavisni događaj,koji djelujući uglavnom spolja i naglo na tijelo ima za posljedicu njegovu smrt ili narušavanje zdravlja ,bilo kao potpuni ili djelimični trajni gubitak opšte radne sposobnost (invaliditet), ili kao prolaznu nesposobnost za koju je neophodna pomoć ljekara.Nezgoda se može desiti svakome od nas, i samo u jednom trenutku može promijeniti naš život i život naše porodice. Osim što narušavaju naše zdravlje,trajno ili privremeno, nezgode najčešće prouzrokuju i velike finansijske izdatke.Nezgode su nepredvidljive ,ali se mogu ublažiti njihove posljedice.
Upravo iz ovih razloga postoji osiguranje kojim štitimo sebe i svoje najbliže od neželjenih posljedica .
Osiguranje od nezgoda obuhvata veliki broj dobrovoljnih osiguranja osoba, ali i obavezno osiguranje kao što je osiguranje putnika u javnom prijevozu,te prošireno osiguravajuće pokriće – AO PLUS.

Osiguranja od nezgode za koja je ” Camelija” d.d. registrirana, razvrstana su po grupama :
 • 01.01. osiguranje osoba od posljedica nezgode pri vršenju, i izvan vršenja redovnog zanimanja u okviru kojeg izdvajamo kolektivno ( grupno )osiguranje zaposlenika za slučaj smrti ili trajnog/privremenog narušavanja zdravlja (invaliditeta ),koje nastane kao posljedica nezgode, kombinovano sa mogućnošću ugovaranja osiguranja i za slučaj prirodne smrti ( smrti od bolesti ).
 • 01.02. osiguranje osoba od posljedica nezgode u motornim vozilima i pri posebnim djelatnostima u okviru kojeg izdvajamo :
  – osiguranje od nezgode vozača,putnika i radnika za vrijeme vožnje i upravljanja motornim vozilom
  – osiguranje članova sportskih društava ( amateri i profesionalci )
  – osiguranje lovačkih i ribolovačkih , vatrogasnih ,kulturno-umjetničkih društava
 • 01.03. osiguranje djece i školske omladine ,posebna osiguranja omladine gdje izdvajamo grupna osiguranja učenika i studenata , djece u predškolskim ustanovama od posljedica nesretnog slučaja bilo da se isti dogodi u samoj obrazovnoj /predškolskoj i sl. ustanovi , ili na putu do nje
 • 01.04. osiguranja gostiju hotela,posjetilaca priredbi, izletnika i turista od posljedica nezgode , sa mogućnošću zaključenja osiguranja od odgovornosti ugvorača ( hoteli ,moteli ,agencije,organizatori manifestacija i dr ) kojim su od neželjenih posljedica zaštićene sve osobe /gosti,učesnici priredbi i dr. /
 • 01.05. osiguranje potrošača, pretplatnika,korisnika drugih javnih usluga i sl. – kojim se od posljedica nezgode pruža mogućnost zaštite za:
  – potrošače plina ,struje, i dr.javnih usluga,
  – različite pretplatnike ( televizije,radija, telefona, interneta, na časopise, publikacije , i dr. )
 • 01.06. ostala posebna osiguranja od nezgode gdje izdvajamo –
  – dobrovoljno osiguranje od nezgode putnika u javnom prijevozu
  – osiguranje članova planinarskih društava , ronilaca
  – osiguranje od nezgode za vrijeme ljetovanja , zimovanja i sl.
 • 01.07. obavezno osiguranje putnika u javnom prijevozu –


  Dodatni uslovi za obavezno osiguranje putnika u javnom prijevozu – Download/Preuzimanje (FBiH i RS)

 • 01.99. ostala osiguranja od nezgode
Rizici koji se mogu ugovoriti
 1. Rizik smrti od nezgode
 2. Rizik trajnog invaliditeta –potpuni ili djelimični trajni gubitak opće radne i životne sposobnosti
 3. Troškovi liječenja – narušavanje zdravlja koje zahtjeva pomoć ljekara
 4. Dnevna naknada za boravak u bolnici – prolazna nesposobnost za rad (bolnički dani )
 5. Rizik prirodne smrti – smrt usljed bolesti
Premija osiguranja od nezgode

Premija osiguranja zavisi od ugovorene kombinacije osiguranih rizika te od vrste zanimanja ili sporta osiguranika ( razred opasnosti u koji je razvrstana djelatnost /sport )

Plaćanje premije se ugovara :
 • u cjelosti, prilikom zaključenja osiguranja
 • u obrocima – polugodišnje, kvartalno ili mjesečno
OSIGURAVAJUĆE POKRIĆE u periodu trajanja osiguranja
 1. 24 – časovno osiguravajuće pokriće ( za vrijeme i izvan vremena obavljanja zanimanja )
  Ovo osiguranje pokriva svih 24 h dnevno u periodu trajanja osiguranja, za vrijeme dok se osiguranik nalazi na :
  radnom mjestu,službenom putovanju,izletu,rekreaciji, ljetovanju ,zimovanju,ili u kući ,u zemlji i inostranstvu, na
  ulici kao pješak,kao putnik, za vrijeme posjeta kulturnim, sportskim, i drugim manifestacijama i dr..
 2. Osiguravajuće pokriće za vrijeme obavljanja redovnog zanimanja odnosi se na vrijeme dok se osiguranik
  nalazi samo na radnom mjestu.
  Premija osiguranja iznosi 70% ukupne premije,i u ovom slučaju nije moguće zaključenje rizka smrti usljed bolesti.