Šteta na imovini

Potrebna dokumentacija

Kako bi obrada vašeg zahtjeva bila što brža, kod prijave štete ispunite i predate sljedeće obrasce i dokumente:

  • Popunjen obrazac Prijave štete, odnosno Prijave štete od odgovornosti, te specificiran odštetni zahtjev po osiguranju,
  • Kopiju police osiguranja s prilozima,
  • U svim slučajevima predviđenim propisima, a osobito kad je šteta prouzročena uslijed požara, eksplozije, krađe, provalne krađe razbojstva i prometne nesreće, potrebno je dostaviti i potvrdu nadležnog MUP-a vezanu uz nastup osigurane opasnosti,
  • Specifikacija oštećenih, otuđenih ili uništenih stvari (marka, tip, količina, godina proizvodnje i sl.),
  • Račune kupnje osiguranih stvari (ukoliko postoje) ,
  • Račune popravka (ako je popravak već izvršen) i
  • Broj računa osiguranika i naziv banke u kojoj je isti otvoren.