Putničko zdravstveno osiguranje

Putničko Zdravstveno Osiguranje

Putničko zdravstveno osiguranje namjenjeno je isključivo za osobe koje putuju van granica Bosne i Hercegovine, a posebno prilagođeno onima koje zbog različitih potreba ( posao, turistička putavanja i dr. ) često odlaze u inostranstvo.
Dioničko društvo za osiguranje Camelija Bihać pruža mogućnost uzimanja police putničko zdravstvenog osiguranja u okviru grupe.
Polica putničko zdravstvenog osiguranja mora biti zaključena prije samog putovanja , u formi predviđenoj za tu svrhu. Police o PZO koji su zaključeni poslije početka putovanja smatraju se nevažećim.Polica se može zaključiti za trajanje do godinu dana, na svim prodajnim mjestima DD za osiguranje Camelija , kao i ovlaštenim turističkim i drugim agencijama.

Osiguravajuće pokriće

Policom osiguranja pokriveni su u nuždi poduzeti, opravdani troškovi sa svrhom ukazivanja neposredne medicinske pomoći neophodni za spašavanje života i zdravlja osigurane osobe a zbog

 • posljedice iznenadne bolesti osigurane osobe dok se ova nalazi u inostranstvu , ili
 • posljedica nesretnog slučaja za vrijeme tog perioda boravka u inostranstvu
Polica pokriva troškove
 • prijevoza hitnom pomoći osigurane osobe do najbliže bolnice ili do najbližeg raspoloživog ljekara
 • bolesničkog tretmana pod nadzorom ljekara u ustanovi koja se u dotičnoj stranoj zemlji smatra bolnicom
 • lijekova i zavoja koje je propisao liječnik
 •  zvanbolničkog tretmana
 • medicinskih sredstava koja su kao dio tretmana neophodna za slomljene dijelove tijela ,ili ozljede (gips,zavoj,
  pomagala za hodanje propisana od ljekara)
 • upućivanja u specijalizirane klinike,samo ako je to medicinski neophodno za spašavanje života i
  propisano od strane liječnika
 • operacije ( uključujući operaciju i sa njom povezane troškove)
 • stomatoloških tretman ali samo za olakšavanje akutnih zubobolja
 • prijevoza posmrtnih ostataka kući u slučaju smrti, ili posebne troškove zahtjevane za ukop osigurane
  osobe u mjestu smrti ili u inozemstvu, u maksimalnom iznosu do 10.000 KM.

Neophodnu pomoć širom svijeta obezbjeđuje naš poslovni partner CORIS-a Assisitence , koji je partner od povjerenja i za najveća osiguravajuća društva .
Sve informacije za vrijeme puta možete dobiti u poslovnicama CORIS-a , a adresa i telefoni sastavni su dio police.

Premija osiguranja :

Visina premije zavisi od :

 • dužine boravka na putovanju
 • da li je putovanje pojedinačni ili grupno
 • da li u Europi putujete u zemlje Europske Unije ili ne ,da li putujete u USA, Kanadu , Japan, zemlje australskog kontinenta ili u neku drugu destinaciju
 • starosti osobe

Moguće je,uz odgovarajuću premiju zaključiti osiguranje na sljedeće pokriće :

 • A‘- 15.000 KM -zemlje SVIJETA osim USA,Japana,Kanade ,država australskog kontinenta
 • B‘ – 30.000 KM -zemlje SVIJETA osim USA,Japana,Kanade ,država australskog kontinenta
 • C‘- 60.000 KM -zemlje SVIJETA osim USA,Japana,Kanade ,država australskog kontinenta
 • ‘D‘- 60.000 KM -sve zemlje SVIJETA

Ako često poslovno putujete možete kupiti poslovnu polugodišnju – 90 KM / 46,- €EUR ili poslovnu godišnju policu za 120,00 KM / 61,- €EUR.

Ukoliko dođe do osiguranog slučaja, policu osiguranja D.D. za osiguranje CAMELIJA , predočite liječniku bilo koje bolnice i dobit ćete besplatnu pomoć ljekara.