< /map>
ObavijestD.D. za osiguranje «CAMELIJA» Bihać

OBAVIJEST
Ugovor o zastupništvu br. 03-1241/17 od 23.03.2017.godine zaključen između ovog Društva i Agencije KASKO za zastupanje u osiguranju, vlasnik Kulušić Mugdin, upisan u registar zastupnika u osi
ObavijestObavijest

Ugovor o zastupništvu zaključen između D.D. za osiguranje "Camelija" Bihać i Isaković Nijaza, firma obrta Srodna djelatnost "DINN" zastupanje u osiguranju - Zenica, pod brojem 03/1-448/17 od 03.02.2017. godine, prestao da važi zakl
SkupštinaOBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DIONIČARA
DD za OSIGURANJE" CAMELIJA" BIHAĆ
za 30.03.2018.godine
Redovna sjednica Skupštine Društva održat će se dana 30.03.2018.godine ( petak ) u sjedištu Društva u ul. Petog
Korpu
Šta Vam je najbitnije kod registracije?
Renome kuce u kojoj registrujem
Cijena registracije
Brzina isplate u slučaju štete
Ljubaznost i susretljivost zaposlenika
Svejedno mi je gdje registrujem


poslovnice
 
sssss