< /map>
ObavijestD.D. za osiguranje «CAMELIJA» Bihać

OBAVIJEST
Ugovor o zastupništvu br. 03-1241/17 od 23.03.2017.godine zaključen između ovog Društva i Agencije KASKO za zastupanje u osiguranju, vlasnik Kulušić Mugdin, upisan u registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja F BiH pod registarskim brojem ZFL 484, prestao da važi zaključno sa 23.03.2019.godine iz razloga isteka ugovora.
Ugovor o zastupništvu br. 03-5-2463/17 od 17.04.2017.godine zaključen između ovog Društva i Imamović Abdulaha iz Zenice, vlasnik Srodna djelatnost „A&N“ zastupanje u osiguranju, upisan u registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja F BiH pod registarskim brojem ZO 442, prestao da važi zaključno sa 16.04.2019.godine iz razloga isteka ugovora.
Šta Vam je najbitnije kod registracije?
Renome kuce u kojoj registrujem
Cijena registracije
Brzina isplate u slučaju štete
Ljubaznost i susretljivost zaposlenika
Svejedno mi je gdje registrujem


poslovnice
 
sssss