< /map>
1.5 Korespodenti> Po?etna > O nama > KorespodentiNa teritoriji cijele Evrope ošte?enima od strane naših osiguranika po policama autoodgovornosti, garantiramo brzo i kvalitetno obešte?enje,
U tom smislu, sa korespodentima imenovanim od Nacionalnih Biro-a Zelene karte, zaklju?eni su ugovori za rješavanje me?unarodnih automobilskih šteta i to:

Korespodent Država:
"Croatia" osiguranje d.d. Zagreb Hrvatska
"Slovenica" d.d. Ljubljana Slovenija
"Komunalna poistovna" a.s. Bratislava Slova?ka
"Coris Praha" a.s. Prag ?eška
"Gerling Polska" S.A., Varšava Poljska
"Coris SA", Fribourg Svicarska , Lihtenštajn
"Cares R.H.", Lisabon Portugal
"Coris UK" Ltd , London Velika Britanija
"Coris Belgium" N.V. , Gent Belgija
"OSG" Ireland, Dublin Irska
"Coris Vilnius" JSC , Vilnius Litvanija
"Coris Grecce" Atina Gr?ka
"Coris-Bulgaria" Ltd, Sofija Bugarska
"Coris Tunisie", Tunis Tunis

Tako?e, našim osiguranicima širom svijeta ,po policama putni?ko – zdravstvenog osiguranja, temeljem zaklju?enog ugvora sa uglednom korespodentskom ku?om CORIS INTERNATIONAL Paris - Assistance Coris Ljubljana, garantiramo brzu obradu i pla?anje nastalih troškova lije?enja u zdravstvenim ustanovama.
Šta Vam je najbitnije kod registracije?
Renome kuce u kojoj registrujem
Cijena registracije
Brzina isplate u slučaju štete
Ljubaznost i susretljivost zaposlenika
Svejedno mi je gdje registrujem


poslovnice
 
sssss