< /map>
1.4 Reosiguranja> Po?etna > O nama > ReosiguranjeRadi svoje siguranosti i zaštite svojih osiguranika , dioni?ko društvo za osiguranje '' Camelija'' ima zaklju?ene kvalitetne ugovore sa doma?im liderom '' Bosna –RE'' Sarajevo , a ?ijim posredovanjem i reosiguravaju?u zaštitu kod najve?ih evropskih reosigurava?a- Swiss Re, Munich Re i dr.
Na ovaj na?in obezbje?ena je potpuna zaštita kod prihvata razli?itih rizika u osiguranje ,ali i sigurnost u nadoknadi šteta bez obzira na njhovu visinu.

XL ugovorom o pokri?u viška štete zašti?en je portfelj :
- osiguranja doma?e autoodgovornosti
- Zelene karte putem Biro-a Zelene Karte
-
Kvotno /kvotno excedentnim ugovorom o reosiguranju obezbje?ena zaštita portfelja:

- kasko osiguranja motornih vozila
- svih vrsta imovinskih osiguranja
- osiguranja odgovornosti iz djelatnosti
- osiguranja transporta
Šta Vam je najbitnije kod registracije?
Renome kuce u kojoj registrujem
Cijena registracije
Brzina isplate u slučaju štete
Ljubaznost i susretljivost zaposlenika
Svejedno mi je gdje registrujem


poslovnice
 
sssss