Bihać ( USK )

Centrala BIHAĆ

5.Korpusa broj 3
77000 Bihać – BIH
Tel. 00 387 37 224 110
Fax 00 387 37 228 436

BIHAĆ 1

Jablanska 301
77000 Bihać – BIH
Tel. 00 387 37 301 244
Fax 00 387 37 301 258

BIHAĆ 2

Bosanska br.9
77000 Bihać – BIH
Tel. 00 387 37 223 303
Fax 00 387 37 223 302

CAZIN

Hasana Mujezinovića bb
77220 Cazin – BIH
Tel. 00 387 37 513 618

Fax 00 387 37 514 788

KRUPA 1

Proleterska bb
77240 Bos.Krupa – BIH
Tel. 00 387 37 473 320
Fax 00 387 37 473 320

KRUPA 2

511 Slavne Brdske Brigade
77240 Bos.Krupa – BIH
Tel. 00 387 37 472 899
Fax  –

VELIKA KLADUŠA

Maršala Tita bb
77230 Velika Kladuša-BIH
Tel. 00 387 37 775 311
Fax 00 387 37 775 311

SANSKI MOST

Muse Ćazima Ćatića bb
79260 Sanski Most – BIH
Tel. 00 387 37 684 303
Fax 00 387 37 684 303

Sarajevo

Centrala SARAJEVO

Tešanjska 11
71000 Sarajevo – BIH
Tel. 00 387 33 275 670
Fax 00 387 33 219 569

SARAJEVO 1

Azize Šaćirbegović bb
71000 Sarajevo – BIH
Tel. 00 387 33 653 746
Fax 00 387 33 653 746

SARAJEVO 2

Kolodvorska 3
71000 Sarajevo – BIH
Tel. 00 387 33 646 016
Fax 00 387 33 646 016

SARAJEVO 3

Bulevar Meše Selimovića
71000 Sarajevo – BIH
Tel. 00 387 33 647 800
Fax 00 387 33 647 800

SARAJEVO 4

Put Života 12
71000 Sarajevo – BIH
Tel. 00 387 33 712 815
Fax 00 387 33 712 815

ILIDŽA

Ibrahima Ljubovića 50
71210 Ilidža – BIH
Tel. 00 387 33 627 657
Fax 00 387 33 627 657

VISOKO 1

Bakračeva 1
71300 Visoko – BIH
Tel. 00 387 32 734 861
Fax 00 387 32 734 861

VISOKO 2

Vrančeva 2(Gornje Rosulje)
71300 Visoko – BIH
Tel. 00 387 32 733 140
Fax 00 387 32 733 140

BREZA

Bosanska 44
71370 Breza – BIH
Tel. 00 387 32 783 744
Fax 00 387 32 783 744

Mostar

MOSTAR 1

Tekija 55
88103 Mostar – BIH
Tel. 00 387 36 576 023
Fax 00 387 36 576 023

MOSTAR 2

Bišće polje bb
88103 Mostar – BIH
Tel. 00 387 36 576 155
Fax 00 387 37 576 155

KONJIC

Omladinska 3
88400 Konjic – BIH
Tel. 00 387 36 725 710
Fax 00 387 36 725 710

JABLANICA

Darivalaca krvi br.6
88420 Jablanica – BIH
Tel. 00 387 36 752 199
Fax 00 387 36 751 199

Zenica

Centrala ZENICA

Safet bega Bašagića bb
72000 Zenica – BIH
Tel. 00 387 32 402 644
Fax 00 387 32 402 644

ZENICA

Aske Borića 17
72000 Zenica – BIH
Tel. 00 387 32 409 360
Fax 00 387 32 409 360

JELAH

Braće Kotorić bb
74264 Jelah – BIH
Tel. 00 387 32 663 980
Fax 00 387 32 663 980

TEŠANJ

Bulevar kralja Tvrtka
74260 Tešanj – BIH
Tel. 00 387 32 652 045
Fax 00 387 32 652 045

MAGLAJ

Viteška bb
74250 Maglaj – BIH
Tel. 00 387 32 609 910
Fax 00 387 32 609 910

DOBOJ JUG

Matuzići bb
74203 Doboj jug- BIH
Tel. 00 387 32 691 423
Fax 00 387 32 691 423

FOJNICA

ZAVNOBIH-a bb
71270 Fojnica – BIH
Tel. 00 387 30 831 262
Fax 00 387 30 831 262

Tuzla

Centrala TUZLA

Stupine B1/II
75000 Tuzla – BIH
Tel. 00 387 35 246 091
Fax 00 387 35 246 091

SREBRENIK

Bosanskih Branilaca bb
75350 Srebrenik – BIH
Tel. 00 387 35 644 720
Fax 00 387 35 644 720

GRADAČAC

H.K. Gradaševića bb
76250 Gradačac – BIH
Tel. 00 387 35 818 437
Fax 00 387 35 818 437

ŽIVINICE

Oslobođenja bb
75270 Živinice – BIH
Tel. 00 387 35 773 981
Fax 00 387 35 773 981

GRAČANICA

Bosanski Kulturni centar
75320 Gračanica – BIH
Tel. 00 387 35 700 641
Fax 00 387 35 700 641

DOBOJ ISTOK

Brijesnica bb
74206 Doboj Istok – BIH
Tel. 00 387 35 722 767
Fax 00 387 35 722 767

Brčko

Centrala BRČKO

Ljudevita Gaja br.2
76101 Brčko – BIH
Tel. 00 387 49 233 300
Fax 00 387 49 233 301

BRČKO

Gornji Rahić
76101 Brčko – BIH
Tel. 00 387 61 664 513
Fax

Republika Srpska

Odgovorno lice za zastupanje u RS-u

Direktor filijale - Vera Savanović

Centrala BANJA LUKA

Ive Lole Ribara 4
78000 Banja Luka – BIH
Tel. 00 387 51 229 700
Fax 00 387 51 215 701

DOBOJ

Kneza Miloša 30Č
74101 Doboj – BIH
Tel. 00 387 53 250 357
Fax 00 387 53 250 357

PRIJEDOR

Vožda Karađorđa 8
79101 Prijedor – BIH
Tel. 00 387 52 225 507
Fax 00 387 52 225 507