Ostala osiguranja imovine

Ostala osiguranja imovine kojima se bavi ”Camelija ” d.d. razvrstana su prema skupinama osiguranja :

 • 09.01. Osiguranje mašina od loma
 • 09.02. Osiguranje od provalne krađe i razbojništva
 • 09.03. Osiguranje stakla od loma
 • 09.04. Osiguranje kućanstva
 • 09.05. Osiguranje građevinskih objekata u izgradnji
 • 09.06. Osiguranje građevinskih objekata u montaži
 • 09.08. Osiguranje stvari u rudarskim jamama
 • 09.09. Osiguranje informatičke opreme
 • 09.10. Osiguranje zaliha u hladnjačama
 • 09.11. Osiguranje usjeva i nasada
 • 09.12Osiguranje životinja
 • 09.99. Ostala osiguranja imovine

 

09.01.
Osiguranje mašina od loma pokriva rizike nastale na mašinama, uređajima, instalacijama usljed : grešaka u konstrukciji , neposrednih djelovanja električne energije ( kratki spoj, prenapon i sl.),raspadanja usljed djelovanja centrifugalne sile ,nedostatka vode u aparatima i parnim kotlovima, nadpritiska i podpritiska u vezi sa korištenjem osigurane mašine

 

09.02.
Osiguranje od provalne krađe i razbojništva – osiguranje od provalne krađe, razbojništva , pokušaja izvršenja provalne krađe i razbojništva, vandalizma u toku krađe, svih pokretnih stvari u kućanstvu i poslovnim objektima -namještaj,uređaji,oprema ,zalihe robe ,novac i druge vrijednosti za vrijeme prijenosa i prijevoza ,stvari radnika i trećih lica primljene na popravku ili prodaju, najam, zalog ili čuvanje.
Naglašavamo mogućnost uključenja rizika saobraćajne nezgode kod osiguranja novca u prijenosu i prijevozu.

 

09.03.
Osiguranje stakla od loma pokriva od uništenja ili oštećenja sve vrste stakla ,ogledala, svjetleće,neonske i ostale svjetleće reklame i natpise,mermerne ploče i ploče od vještačkog kamena na stolovima,pultovima , predmete od porculana i keramike .

 

09.04.
Ovo osiguranje pruža pokriće od požara i drugih opasnosti kao što su udar grama,eksplozija, pad letjelice, manifestacije i demonstracije,poplava, bujica ,izliv vode iz kanalizacionih cijevi,klizanje i odron tla,provalna i obična krađa ,razbojništva , lom stakla i odgovornost članova domaćinstva.
Predmet osiguranja sa stvari domaćinstva :
– namještaj i oprema koji služe za uređenje stana , stvari za ličnu upotrebu i potrošnju članova domaćinstva
– boje na zidu i građevinskoj stolariji ,obloge na zidu i stropu, parket,pločice i dr.

 

09.05. i 09.06.- Osiguranje građevinskih objekata u izgradnji i montaži posebno se ugovara,obzirom da ovi objekti mogu biti obuhvaćeni redovnim osiguranjem od požara poslije izvršenog tehničkog prijema.
Objekti osigurani u izgradnji i montaži pokriveni su za štete nanesene djelovanjem osnovnih i dopunskih požarnih rizika, kao i od nepredviđenih građevinskih ili montažnih nezgoda, nespretnosti, nemara, zle namjere radnika ili druge osobe, te obične ili provalne krađe.
U okviru ovog osiguranja ističemo i mogućnost ugovaranja osiguranja od odgovornosti izvođača radova prema trećim licima .

09.12. Osiguranje životinja – u okviru kojeg je osiguranjem moguće obuhvatiti zdrave domaće i divlje životinje ako su kontrolirane u uzgoju( goveda, ovce i koze, svinje,pčele,ukrasne i egzotične životinje, kunići,divlja perad, pernata divljač,morske i slatkovodne ribe i školjke i dr.).

Ovo osiguranje pokriva osnovne rizike:
– uginuće zbog bolest ili nesretnog slučaja ,
– prisilno klanje osigurane životinje zbog bolesti ili nesretnog slučaja, kad životinji prijeti
neposredna opasnost uginuća, pa se klanje vrši radi iskorištenja odnosno smanjenja štete (prisilno klanje iz nužde),
– prisilno klanje ili ubijanje osigurane životinje, kad zbog bolesti ili nesretnog slučaja životinji ne prijeti neposredna opasnost uginuća, ali je postala neupotrebljiva za bilo koju svrhu i nema izgleda da se to stanje liječenjem izmjeni, pa je daljnje držanje životinje postalo iz ekonomskih razloga nerentabilno (prisilno klanje iz ekonomskih razloga),

Ukoliko se ugovori i plati dodatna premija, osiguravajuća zaštita se proširuje i na jednu ili više dopunskih opasnosti (rizika) gubitka rasplodne sposobnosti : muških rasplodnih grla, junica i krava, te gubitka teleta i ždrijebeta kod poroda