Osiguranje od Požara i ostalih prirodnih sila

Osiguranja imovine od požara i prirodnih sila pružaju pokriće od požara i nekih drugih opasnosti pri osiguranju civilnih objekata ( domaćinstva ) , ali i u inudstirji i obrtu .

 • 08.01. Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila
 • 08.02. Osiguranja od požara i prirodnih sila u industriji i obrtu
 • 08.99. Ostala osiguranja požara i prirodnih sila

Zaključenjem osiguranja od požara i nekih drugih opasnosti obuhvaćene su OSNOVNE opasnosti kao :

 • požar i udar groma
 • ekplozije
 • oluje
 • grad
 • udar sopstvenog motornog vozila
 • manifestacije i demonstracije
 • pad vazdušnih letjelica

Uz osnovne rizike, mogu se plaćanjem doplatne premije ugovoriti i DOPUNSKI RIZICI :

 • izliv vode
 • poplava,bujica i visoka voda
 • klizanje tla
 • snježna lavina, i dr. rizici