Osnovni podaci

Naziv Društva: Camelija Osiguranje d.d.

Sjedište Društva: Bihać, Ulica V korpusa br.3.

Telefon: + 387 (0)37 224 110

Fax: + 387 (0)37 228 436

Web site: http://www.camelija-osiguranje.com

E-mail: info@camelija-osiguranje.com

Godina osnivanja: 1995.

Identifikacijski broj: 7263232820000

Broj i datum upisa u registar Agencije za nadzor osiguranja F BiH:
1.0-021-18/98R od 30.11.1998.
1.0.-059-800/07 od 20.07.2007.

Broj i datum upisa u registar kod Komisije za vrijednosne papire F BiH:
03-19-21/01 od 01.02.2001.
03/1-19-95/15 od 21-05-2015.

Broj i datum upisa u sudski registar:
U/I-82/94 od 27.06.1994. / 017-0-Reg-15-000362 od 16.6.2015.
                                                     
017-0-Reg-16-000375 od 07.6.2016.

Organi Društva

Uprava
  • Mensur Čavkić ( Direktor )
  • Aida Crnkić (Izvršni Direktor )

Nadzorni odbor
  • Adnan Bošnjić ( Predsjednik )
  • Hava Selimović ( Član )
  • Muhamed Hodžić ( Član )
Odbor za reviziju
  • Amna Čavkić ( Predsjednik )
  • Enisa Druzić ( Član )
  • Hava Ćirić ( Član )

Camelija Osiguranje D.D

DD za osiguranje ”CAMELIJA” Bihać je privredno društvo čiji početak rada je vezan za poslijeratno razdoblje, odnosno početak 1995.god., i to na Unsko–sanskom kantonu. U ovim prvim poslijeratnim godinama poslovi osiguranja isključivo su bili osiguranje automobilske odgovornosti .
Kako se u proteklim godinama rada zahtjevalo stalno praćenje zahtjeva na tržištu osiguranja, proizišla je potreba širenja obima poslova na druge vidove osiguranja, ali i na druga područija osim USK-a.

Danas ovo društvo, osim poslova obaveznog osiguranja motornih vozila od autoodgovornosti obavlja i poslove : kasko -osiguranja motornih vozila , osiguranje svih vrsta imovinskih osiguranja, osiguranja osoba od posljedica nezgode i putno zdravstveno osiguranje , osiguranje transporta –kargo i osiguranje od vozarske odgovornosti , te druge vrste osiguranja od opće odgovornosti i odgovornosti iz djelatnosti.
Teritorijalno je rasprostranjeno u šest Kantona-županija FBiH, u gotovo svim značajnijim mjestima , te na teritoriji Distrikta Brčko i Republike Srpske gdje je u Banja Luci osnivanje Filijale započeto još 03.05.2006.god.
RJEŠENJEM Agencije za osiguranje Republike Srpske broj 21/06 dana 12.06.2008.god., okončan je ovaj proces te je izdato odobrenje za osnivanje filijale u RS-u , u djelatnosti neživotnih osiguranja .

DD za osiguranje ”CAMELIJA” d.d. registrirana je u skladu sa novim propisima koji reguliraju oblast osiguranja za obavljanje poslove svih vrsta NEŽIVOTNIH OSIGURANJA, , i to preko svojih vlastitih poslovnih jedinica– (njih 50 ), sa oko 130 zaposlenih radnika, ali i preko velikog broj zastupnika pojedinaca i agencija .

Prema visini portfelja ( ostvarenom premijskom prihodu ) ” CAMELIJA” d.d. je rangirana kao društvo manje veličine, ali je zato prema stabilnosti fondova , u rangu najstabilnijih osiguravajućih društava.