Skupština 2019 godine

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DIONIČARADD za OSIGURANJE” CAMELIJA” BIHAĆ za 09.11.2019.godine.
Redovna sjednica Skupštine Društva održat će se dana 09.11.2019.godine u sjedištu Društva u ul. Petog

Obavijest o ugovoru za zastupništvo

Ugovor o zastupništvu br. 03-6-2719/17 od 19.07.2017.godine zaključen između ovog Društva i Makar Damira iz Tuzle,upisan u registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja F BiH pod registarskim brojem 579, prestao da važi zaključno sa 19.07.2019.godine iz razloga isteka ugovora.

Obavijest o ugovoru za zastupništvo

Ugovor o zastupništvu br. 03-7-2840/17 od 23.06.2017.godine zaključen između ovog Društva i Đulić Munire iz Gračanice, vlasnik obrta Agencija za zastupanje u osiguranju „H.D. 1“, upisana u registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja F BiH pod registarskim brojem ZFL 488, prestao da važi zaključno sa 24.06.2019.godine iz razloga isteka ugovora i Ugovor o zastupništvu br. 03-9-2941/17 od 27.06.2017.godine zaključen između ovog Društva i BIHAMK ZASTUPANJE Društvo sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u poslovima osiguranja Sarajevo, upisano u Registar društava za zastupanje u osiguranju koji su registrirani u F BiH kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZOD 55, prestao da važi zaključno sa 27.06.2019.godine iz razloga isteka ugovora.

Obavijest o ugovoru za zastupništvo

Ugovor o zastupništvu br. 03-1241/17 od 23.03.2017.godine zaključen između ovog Društva i Agencije KASKO za zastupanje u osiguranju, vlasnik Kulušić Mugdin, upisan u registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja F BiH pod registarskim brojem ZFL 484, prestao da važi zaključno sa 23.03.2019.godine iz razloga isteka ugovora.
Ugovor o zastupništvu br. 03-5-2463/17 od 17.04.2017.godine zaključen između ovog Društva i Imamović Abdulaha iz Zenice, vlasnik Srodna djelatnost „A&N“ zastupanje u osiguranju, upisan u registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja F BiH pod registarskim brojem ZO 442, prestao da važi zaključno sa 16.04.2019.godine iz razloga isteka ugovora.

Obavijest o ugovoru za zastupništvo

Ugovor o zastupništvu zaključen između D.D. za osiguranje “Camelija” Bihać i Isaković Nijaza, firma obrta Srodna djelatnost “DINN” zastupanje u osiguranju – Zenica, pod brojem 03/1-448/17 od 03.02.2017. godine, prestao da važi zaključno sa 24.01.2019. godine.

Skupština 2019 godine

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DIONIČARADD za OSIGURANJE” CAMELIJA” BIHAĆ za 27.03.2019.godine.
Redovna sjednica Skupštine Društva održat će se dana 27.03.2019.godine u sjedištu Društva u ul. Petog
Korpusa br. 3. u Bihaću.

Skupština 2018 godine

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DIONIČARADD za OSIGURANJE” CAMELIJA” BIHAĆ za 06.11.2018.godine.
Redovna sjednica Skupštine Društva održat će se dana 06.11.2018.godine u sjedištu Društva u ul. Petog
Korpusa br. 3. u Bihaću.

Skupština 2018 godine

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DIONIČARADD za OSIGURANJE” CAMELIJA” BIHAĆ za 30.03.2018.godine.
Redovna sjednica Skupštine Društva održat će se dana 30.03.2018.godine ( petak ) u sjedištu Društva u ul. Petog
Korpusa br. 3. u Bihaću sa početkom u 11 h.

Skupština 2017 godine

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DIONIČARADD za OSIGURANJE” CAMELIJA” BIHAĆ