< /map>
KontaktCENTRALA U BIHA?U
Ul. 5 korpusa, 77000 Biha?, BiH
Tel: +387 37 224 110
e-mail: camelija@bih.net.ba
Prodajna mjesta u FEDERACIJI BiH , Distriktu Br?ko i Republici Srpskoj:

Unsko-sanski kanton: Biha?, Cazin, Bosanska Krupa, Velika Kladuša i Sanski Most
Sarajevski kanton: Op?ine Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo, Dobrinja, Ilidža,Vogoš?a, Hadži?i
Zeni?ko-Dobojski kanton: Zenica, Visoko, Zavidovi?i, Maglaj,Tešanj, Jelah ,Doboj-Jug
Tuzlansko-Podrinjski: Tuzla, Lukavac, Grada?ac, Gra?anica, Srebrenik, Kalesija, Živinice
Srednjobosanski kanton: Donji Vakuf
Hercegova?ko - Neretvanski: Mostar, Jablanica i Konjic
Distrikt Br?ko: Br?ko
Republika Srpska: Banja Luka

Posjeti prodajna mjesta CAMELIJA d.d.

What do you think about the web-site's new design?
Great, I like it!
Not bad, but could have been better
I don't like it
Could have been better


poslovnice
 
sssss