Automobilska Odgovornost

Ovaj vid osiguranja je obvezno osiguranje vlasnika ili korisnika motornih vozila za odgovornost i štete pričinjene trećim osobama.
Prema zakonu vlasnici ili korisnici motornih vozila obvezni su sklopiti osiguranje od odgovornosti za štete prema trećim osobama pričinjene svojim motornim vozilom.
Koristeći motorno vozilo moguće je trećim osobama pričiniti više vrsta šteta kao što su:
– materijalne štete (oštećenje ili uništenje stvari)
– tjelesne ozljede
– smrtne posljedice i
– narušenje zdravlja
Sklapanjem police obveznog automobilskog osiguranja od odgovornosti kod Camelija osiguranja, u slučaju Vaše odgovornosti za štete učinjene trećim osobama isto će umjesto Vas platiti obeštećenje tim osobama ukoliko postoji Vaša krivnja za nastanak istih.
Pored osnovnog rizika iz AO u Camelija osiguranju možete na polici zaključiti I dopunske rizike :
– Nezgoda-osiguranje od nezgode za vozača i putnike uz osigurane svote po osobi za slučaj smrti ili slučaj trajnog invaliditeta,
– AO-Plus osiguranje od nezgode za vozača i putnika: dragovoljno osiguranje uz policu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti,
– Djelomično kasko osiguranje (KOMBINACIJE D).
Osiguranje od automobilske odgovornosti kojima se ” CAMELIJA” d.d. bavi, razvrstana su kao obavezna i dobrovoljna , po grupama :
10.01. Obavezno osiguranje vlasnika / korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete trećim licima

10.02. Dobrovoljno osiguranje vlasnika/korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete trećim licima

10.03. Osiguranje od odgovornosti vozara za robu primljenu na prijevoz u cestovnom prometu

10.99. Prošireno pokriće –AO plus (prošireno osiguravajuće pokrića za odštetne zahtjeve lica koja se ne smatraju trećim osobama )